In het township Masiphumelele wonen ongeveer 4500 kinderen in de leeftijd van een tot zes jaar. Steeds meer ouders raken bewust van het belang van deze levensfase. Een fase die grote invloed heeft op het welzijn en op de toekomstige leerresultaten van het kind. Ze willen dat hun kind goed wordt voorbereid op de basisschool. Ook vinden ze het belangrijk dat er naast de eigen moedertaal (Xhosa) aandacht wordt besteed aan het Engels, de standaardtaal voor educatie in Zuid-Afrika.

De meeste kinderdagverblijven kunnen dit niet bieden. De opvang vindt er plaats onder doorgaans erbarmelijke omstandigheden, in shacks (krotwoningen) bij vrouwen thuis. De hygiëne is er slecht, ook ontberen de kinderen gezonde voeding en speelruimte.

Ibhongo zet, samen met partnerorganisatie Masicorp, kinderdagverblijven op waar jonge kinderen veilig kunnen spelen en leren. Voor zo’n 350 kinderen is dit inmiddels gerealiseerd.

De stichting ondersteunt vooral de kwaliteitsverbetering: goede opgeleide leerkrachten en goede onderwijsmaterialen. Omdat gezonde voeding een voorwaarde is om te kunnen leren wordt dit in het project meegenomen.

Omdat ook voor de allerarmsten een goede kinderopvang belangrijk is, heeft Ibhongo het Noodfonds Schoolgeld opgericht. Samen met Masicorp wordt financiële steun geboden aan ouders die door werkloosheid in de problemen zijn gekomen.

ECD staat voor Early Childhood Development. ECD-centra zijn in Zuid-Afrika een combinatie van kinderopvang en educatie als voorbereiding op het primair onderwijs dat op 7 jarige leeftijd begint.